XXX. VELKÝ VANDR 2003

 

Zúčastnili se :
Ben,  Čína,  Dan,  Franta,  Horáček,  Jarda,  Mirek,  Ostříž,  Paganini,  Pytlák,  Robert,  Saša,  Smíšek,  Tygr,  Zdeněk,  nováčkové Petr a Zdeněk,  děti Daniel a Philip a pes Hasan.

 

Letošní předstartovní soustředění proběhlo po několikaleté přestávce tradičně v REZEDĚ, která se honosí novým názvem VERANDA, ale plzeňské tu mají super. Těsně před zahájením přijíždí z Německa rekonvalescent Čína s Phlilipem a potvrzuje svoji letošní účast, zatímco zbytek německé pobočky slibuje až příjezd na velký oheň na Býkovku. Přicházejí dva nováčkové Petr a Zdeněk a po dvou letech se objevují Jarda a Saša, kteří slibují účast alespoň do pondělí.  Tradičně už nejedou Bob a Kim, oba mají zdravotní problémy.  Po třech letech se objevuje  i Tygr a potvrzuje účast svou i Mirka. Je vidět ,  že si šerifovy výzvy k hojné účasti na jubilejním vandru vzali všichni k srdci.

Ráno se již tradičně „strašnické jádro“ schází  u „REZEDY“ a tramvají dojíždíme na hlavní nádraží.  Saša přichází vyzbrojen zajímavou vandrovní holí, doplněnou zvonkem (z prvního zazvonění má šerif takřka infarkt) a nezbytnou lahvičkou slivovice.  Kupujeme si lístky a kvitujeme s povděkem skupinovou slevu ČD.  Jako obvykle volá Pytlák, ať mu koupíme jízdenku neboť jako skoro vždy zaspal.  Další překvapení nás čeká ve vlaku,  interiér vlaku se začíná podobat vlakům v EU.  Těsně před odjezdem rychlíku přibíhá Pytlák s Hasanem,  protože nás hledal na druhém konci vlaku,  domnívaje se že jedeme opačným směrem a další ztracenec Zdeněk.  Vlak se rozjíždí a šerif rozdává pamětní placky.  V Kolíně přestupujeme do vlaku na Jihlavu, interiér tohoto vlaku nás zase vrací do všední reality. Zároveň naši sestavu doplňují  Franta a Paganini.  Saša rozdává jako obvykle reklamní sklenky, tradičního Jägemeistra či vodku nahradil koňak a gin.  V dobrém rozmaru vystupujeme s malým zpožděním v Jihlavě, dáváme si batohy do úschovny a vyrážíme na prohlídku Jihlavy. Jako první si prohlížíme jihlavské podzemí, prohlídka se neplánovaně protahuje a po jejím skončení již zbývá čas na rychlý oběd. V nejbližší restauraci obědváme, šerif stačí obhlédnout i náměstí s kašnou a barokním kostelem.  Trolejbus směr nádraží stíhá asi polovina účastníků, která okamžitě na nádraží vyzvedává bagáž a dle útržkovitého chraplavého sdělení stěhuje věci do přistaveného vlaku na druhé koleji.  Přes mobilní telefony se dozvídáme, že druhá skupina běží k nádraží.  Šerif jim jde v ústrety,  přičemž si všímá jedné dost podstatné věci, totiž vlak ve kterém sedíme nemá lokomotivu, což k době odjezdu je poněkud netypické.  Další hlášení nádražního rozhlasu tuto smutnou skutečnost potvrzuje, vlak opravdu jede z druhé koleje ale z osmého nástupiště.  Rychle opět vystupujeme a snažíme se o rychlý přesun na osmé nástupiště, pozdě, vlak výsměšně projíždí kolem nás a po jeho odjezdu přibíhá skupina opozdilců. Co naplat,  pojedeme dalším vlakem. Ten ovšem jede až za tři hodiny a tak po společné poradě vyrážíme po trase vlaku z Jihlavy pěšky.  Cesta probíhá za úmorného vedra a tak je posezení v zahradní restauraci na polovici cesty přivítáno s jásotem.  Po krátkém občerstvení vyrážíme na další cestu.  V pohodě nacházíme malou zastávku a i vlak přijíždí včas. Krátký zbytek cesty vlakem do Přímělkova  zpestřil Jarda, který mobilním telefonem naváděl svého kamaráda v letadle  k náletům na náš vlak.  Vystupujeme v Přímělkově,   nálety letadla končí, příjemná hospůdka před dalším pochodem je naší další zastávku.  Vyrážíme  po turistické značce údolím říčky Brtnice, cesta vede  kolem romantických meandrů a přivádí nás až před zříceninu hradu Rokštejn. Za houstnoucího šera se ubytováváme na kopci nad zříceninou,  místě dalekého výhledu,  jak s oblibou říká Pytlák.  Večer ochutnáváme zásoby whisky a v poklidu usínáme pod širákem, kromě Horáčka a Číny,  kteří staví stany. 

Ráno se probouzíme do krásného slunného dne, snídáme a nezvykle brzy vyrážíme na prohlídku zříceniny hradu Rokštejna.  Po šerifově výkladu o dějinách a stavebním vývoji Rokštejna prohlížíme hrad a Paganini začíná se svou doprovodnou hudební produkcí.  Konec pohody a vyrážíme na další cestu do Brtnice,  kde nás má očekávat Ben.  Pochod údolím se protahuje, naše pochodová kolona se roztahuje.  Zvláště konec cesty před Brtnicí pod žhavým poledním slunce někteří účastníci komentují slovy : „To je ale Kuba!“

 Konečně dorážíme do resturace, kde nás očekává netrpělivý Ben.  Obsluha vázne a tak se pípy ujímá Mirek a roznášky Daniel,  konečně je žízeň uhašena a můžeme si  vychutnat místní skvělé speciality.  Spokojení a nasycení  si pochutnáváme na kávě, Paganini s Pytlákem, který má výčitky svědomí (vrací se nečekaně domů),  se pouští opět do muzicírování.  Horáček a posléze i  Paganini začínají podřimovat a nezbývá než zavelet k odchodu.  Prohlížíme si Brtnici a jdeme na zámek. Ten je kupodivu otevřen a po nezbytné šerifově přednášce se k nám přidává místní obyvatel Luboš a umožňuje nám prohlídku neobydlených prostor zámku.  Je to nečekané a příjemné překvapení, máme možnost si prohlédnou zdevastované interiéry, jak někteří po návštěvě tvrdí, možná naposled.  Po prohlídce děkujeme a loučíme se s Lubošem a vycházíme na další cestu. Chceme se koupat, zní hlas lidu a tak pozměňujeme trasu cesty.  Po rozpálené asfaltové cestě se dostáváme až k rybníku a následuje naturistické koupání (mimo Horáčka). Osvěženi hledáme místo ke spánku, kousek od rybníka se daří, zase spíme až na vyjímky pod širákem .

Ráno nás vítá již tradičně modrá obloha, Franta se Zdeňkem jdou do vesnice pro jídlo, snídáme a opět nezvykle brzy vyrážíme na další cestu.  Ve Stonařově jdeme na oběd, prohlížíme si místní kostel a románský karner-rotundu.  Protože nás opouští Tygr a Mirek, pořizujeme skupinovou fotografii.  V stávajícím vedru hledáme další koupaliště, což se nám odpoledne po úmorné cestě daří. Opět se koupeme a  tady nás nachází rozmrzelý trampský taxikář Andy, který přiváží Dana a odváží Jardu, Paganiniho, Sašu a Zdeňka. Mezitím využívá jeho taxislužby Petr, kterého nečekané pracovní povinnosti volají zpět do civilizace.  Andy loudí pamětní placku a to ještě netuší, že jeho služeb využijí další.  Zbývajících jedenáct trampů vyráží po lesních stezkách do Třeště, kam se pozdním odpoledni skutečně dostáváme.  Teprve druhá hospoda je ta pravá, dobré jídlo a pití, někteří si i záhráli stolní tenis.  Za tmy opouštíme restauraci a zklamaný šerif ukazuje ostatním muzeum betlémů, bohužel  uzavřené,  jehož prohlídka byla v plánu.  Trochu nečekaně se objevuje pravděpodobně správce a i v těchto pozdních hodinách, je půl desáté,  nám umožňuje prohlídku.  Za tmy hledáme za Třeští místo na spaní a zase se daří, stan už staví jen Horáček, pod širákem spí i Čína s Philipem.  Na nebi krásně září hvězdy,  noční klid ruší jen filosofické rozpravy Dana a Ostříže o českých dějinách, podporované popíjením whisky a  diskuse Zdeňka,   Franty a Bena,  kteří  se baví na účet nebohého Horáčka, nazývajíce jeho stan teráriem.  Po půlnoci je dopito a jenom chrápání některých jedinců ruší teplou letní noc.

Ráno sušíme na prudkém slunci věci zvlhlé ranní rosou a zjišťujeme, že jsme přespali v jakési zrušené zahradě, měli jsme zase štěstí.  Po nezbytné snídani vyrážíme na další cestu, procházíme krajinou rybníků,  naprosto nevhodných ke koupání a u jednoho z nich ztrácíme Roberta, který si odskočil a upozornil pouze Horáčka, který ho údajně neslyšel.  Po zoufalém telefonátu nebohého Roberta šerif dává pokyn ke krátké zastávce a k odpočinku.  Míjí nás skupina malých turistů, kteří nás informují o pěkném koupání v lomu u Čeňkova. Následuje opět operativní změna plánu a míříme k lomu. Koupání je opravdu super. Osvěženi vyrážíme na hrad Roštejn, ve vesnici pod hradem v místní samoobsluze se občerstvujeme a u ochotné prodavačky si uschováváme batohy.  Tedy vzhůru na Roštejn,  cestou se Ben s Horáčkem dopují mákem, ostatní se osvěžují u zdrojů vody.  Cesta probíhá bez batohů poměrně rychle a zvláště pak příslib hradní restaurace a chutné krmě hnal mnohé kupředu.  Hradní restaurace sice neoplývala velkou nabídkou jídla, ale vcelku jsme se napojili a nasytili.  Šenkýřka byla velmi výřečná a tak nebylo o zábavu nouze.  Ben s Ostřížem vyhlásili její alžírskou kávu za špičku.  Ale už byla na řadě prohlídka hradu, která proběhla bez velkých problémů.  Po prohlídce zbyl čas ještě na malé posezení v krčmě a potom jsme se vydali nazpět.  Před vyzvednutím batohů od sympatické prodavačky jsme si dali ještě jedno na cestu v místním hostinci a vrátili jsme se k lomu, následovalo další koupání,  pochod do Čeňkova , kde jsme v zahradní restauraci zakončili dnešní horký  tropický den.  Za tmy jsme se vrátili k lomu, kde jsme v pohodě přespali.

Ráno si někteří neodpustili koupel a potom jsme vyrazili směr Batelov, kam měl trampský taxikář  Andy přivést Pytláka s Hasanem.  Přes lesy a pole jsme po krátké zastávce v hostinci v Lovětíně dorazili do Batelova, kde nás už očekával Pytlák a Andy. Za zmínku z cesty krásnou krajinou zalitou sluncem stojí pouze jakýsi nepatrný konflikt Horáčka s místní krávou, kterou se Horáček pokoušel rozdráždit Po příchodu Pytlák hned odoperoval Čínovi klíště a tak Čína zvítězil v soutěži „Kdo chytí klíště“ s počtem dvou úlovků (Tradiční vítěz Smíšek tentokráte nezabodoval ani jednou!).  Ben, Čína, Philip, Daniel a Horáček odjeli s Andym domů a my ostatní jsme v rychlosti  zvenčí prohlédli kostel a obě místní tvrze.  Pospíchali jsme,  jel nám vlak do Horní Cerekve.  Z nádraží jsme se rovnou přesunuli k dalšímu lomu, opět super koupání.  Večer jsme si prošli Horní  Cerekev, večeřeli jsme v místní restauraci „U SUCHÁNKŮ“ a potom nás Pytlák nalákal do Saunabaru, kde jsme na krásné terase nad rybníkem proseděli celý zbytek večera.  Ochotný majitel  nás dokonce nechal přespat na vlastní zahradě. Ráno jsme posnídali a vyrazili na nádraží, Pytlák s Robertem si ještě odskočili k lomu na“koupačku“, nás zbylých pět posedělo v nádražní restauraci.  A potom nadešel konec vandru,  skupina ve složení Franta, Robert a Zdeněk vyrazila přes Jihlavu domů a Dan, Ostříž, Pytlák a Smíšek pokračovala hodinu po nich přes Tábor až do Prahy.  Myslím, že se letošní vandr jako obvykle vydařil, všichni účastníci jen tak nezapomenou na tropické počasí, které nás celý vandr provázelo.