XXIX. VELKÝ VANDR 2002

 

Zúčastnili se :

Ben, Bubly, Čína, Dan j.  h.  , Franta, Horáček, Lišák j.  h.  , Ostříž, Paganini, Pytlák, Robert, Smíšek, Víťa

a děti :   Daniel, Michael, Jan, Jirka, Philip, Tomáš a Vlček.

Předstartovní posezení proběhlo netradičně ve vinárně "U KAŠPARA".  Opět k překvapení všech potvrzují svoji účast Sovy,  Dan s Lišákem a jak se stalo již v posledních letech tradicí, nejede stará měkota Bob,  vymlouvajíc se tentokráte na zdravotní problémy.  Během večera přijíždí německá pobočka a Bob se pokouší zmizet bez zaplacení útraty (byl polapen a donucen zaplatit). Zbytek večera probíhá bez dalších komplikací.

Ráno se scházíme u Rezedy,  tedy alespoň "strašnické jádro" a odtud jedeme na Hlavní nádraží. Před pokladnami nás dohání Dan,  přijíždí sekce "Jižní Město",  tedy Paganini,  Pytlák a Hasan a z Neratovic Lišák. Jako poslední doráží unavený Horáček (co asi dělal v noci?).

Nastupujeme do rychlíku směr Plzeň,  už se těšíme na plzeňské. Zklamání,  údajný „rychlík“ přijíždí s dvacetiminutovým zpožděním a jen taktak stačíme přestoupit na další vlak do Klatov. Na nádraží v Klatovech přijíždíme včas a v parném poledni se přesouváme na centrální náměstí,  kde  hledáme vhodnou restauraci k občerstvení. Restaurace "U ŠVEJKA" splňuje naše představy,  prázdno,  útulno a výborná plzeň. Objednáváme oběd a po dvou pivech přiznává Lišák k pobavení všech,  že ho Bob naverboval jako "agenta NA". Nápad se nám zamlouvá a po dalším pivu Lišák přistupuje na náš nápad,  bude double agent,  a již odesílá Bobovi první zprávy. Horáček usíná již během oběda. Po obědě se přesunujeme před jezuitský kostel,  následuje prohlídka katakomb, Černé věže a barokní lékárny. Horáček opět usíná.

 Odcházíme z Klatov a již na okraji zjišťujeme, že se ztratil Pytlák i s Hasanem. Po delší chvilce čekání se ztracenci objevují a pokračujeme podle potoka do Lub. Zde se nedaří nalézt bývalou tvrz, následuje občerstvení v místní hospodě a ozývá se Smíšek, který cestuje z Jindřichova Hradce. Domlouváme se s ním o předběžném místě srazu. Pokračujeme k Loretě, po krátké prohlídce jdeme dál až k polorozbořené kapli sv. Jana Nepomuckého, kde si stavíme tábor. Večer si sedáme ke svíčce, popíjíme whisky, posíláme zprávy Bobovi a sledujeme letní noční oblohu. V deset hodin nás obdivuhodně nachází Smíšek naváděný přes mobilní telefon. Kolem půlnoci jdeme spát.

Ráno se probouzíme do polojasného rána, ale než si stačíme zabalit, přichází kolem osmé hodiny průtrž mračen a s ní tříhodinový vytrvalý déšť. Vyjímečně první má sbaleno Pytlák (spal pod provázkem), někteří se ukrývají v kapli, stany a přístřešky vzdorují dešti. Franta dostává spásný nápad rozdělat pod jedním obloukem kaple oheň, což je kvitováno s povděkem zvláště dětskou částí osady (Daniel opéká chleba).

Po desáté hodině déšť přechází na mírnější formu a první nedočkavci, tedy Dan a Lišák vyrážejí do hospody v Týnci. Postupně balíme a odházíme pod deštníky a pláštěnkami všichni. Hospoda má otevřeno, sušíme a spojujeme snídani s obědem. Zámek je bohužel ve špatném stavu a veřejnosti nepřístupný. Přestává pršet a proto vyrážíme na další cestu směr Kouskova Lhota. Na vhodném místě se společně fotíme do kroniky a Ben odesílá Vlčka na vlak, protože onemocněl. My ostatní jdeme dále, po překonání hřebene objevujeme v Kouskově Lhotě tvrz, kterou si za účasti ochotného majitele prohlížíme. Pokračujeme do vesnice Neznašovy, odkud popojíždíme lokálkou do Běšin, kde večeříme v místním kempu. Někteří se stačí i vykoupat. Večer padá konečné rozhodnutí ubytovat se v lese nad kempem. Po hodinovém hledání a neustálém výstupu do strmého kopce, se většině toto rozhodnutí již nejeví jako šťastné. Nakonec se přeci jenom daří nalézt slušné místo. Opět večerní posezení u svíčky, loučíme se z Lišákem, kterého volají pracovní povinnosti domů. Kdo bude další agent, jednohlasně schvalujeme Pytláka, to se bude Bobovi líbit. Bohužel naše volba se ukázala velice špatná, liknavý přístup Pytláka k funkci agenta 008 jsme nedomysleli.

Ráno vstáváme do krásného rána a vyrážíme směr Čachrov. Před krásnou tvrzí v Čachrově máme pozdní snídani, někteří si v místním krámku doplňují zásoby. Opouštíme Čachrov a podél potoka putujeme směr Nebílovy. Cestou navštěvujeme pilu, která uchvacuje především Pytláka. Malá zastávka přichází vhod, zvláště když víme, že se blíží , konečně propuštěný z domova,  novomanžel Robert. U potůčku dáváme pauzu, malé občerstvení přichází vhod, zatímco děti svádějí šiškovou válku. Další zastávkou jsou Nebílovy, kde v místní hospodě, otevřené pouze pro nás,  čekáme na Roberta. Společně pak pokračujeme na koupaliště, kde většina neodolá chladným vlnám místního rybníka. Osvěženi koupáním vyrážíme do hospody „Na Zahálce“,  ve které jsme byli již před sedmnácti lety. Hospodu opravdu nalézáme, k našemu úžasu se zde zastavil čas, je to tady pořád stejné, nevěříme svým očím. Ochotná obsluha však zahání naše pochybnosti a zábava se rozjíždí naplno. Muzikanti se dostávají do varu a večer se dostává do obrátek. Šerif vyráží nalézt místo vhodné k přespání a to se mu daří v nedalekém lese. Otcové se svými syny staví stany a přístřešky a zanechávají tábor pod dozorem svých ratolestí k jejich velké radosti. Po návratu do hospody zjišťujeme, že se zbylá část osady pěkně rozjela, jenom agent 008 neustále pospává na stole. Ben se proto chápe ukulele a muzika opět začíná gradovat. Byl to opravdu vydařený večer. Pozdě v noci se vracíme na tábořiště a střízlivější pomáhají se stavbou stanů svým rozjařeným kamarádům. Jenom Smíšek je na seznamu ztrát, hledá někde po lese svůj mobil.

Ráno se dostavuje i Smíšek, mobil nenašel a nakonec se mu nepodařilo nalézt ani nás. Po sbalení vyráží část osady hledat Smíškův mobil a jejich snažení je korunováno úspěchem, mobil nachází Víťa. Společně jdeme do Velhartic, kde absolvujeme předčasný oběd. Následuje přesun na hrad Velhartice, jehož prohlídkou strávíme takřka tři hodiny. Závěrečnou videoprojekci většina účastníků prospí. Odcházíme z hradu s malou zastávkou ve skanzenu lidových staveb. Pokračujeme dále podle Ostružné, prohlížíme si katr, vilu Jana Wericha a začíná drobně pršet. V Ujčíně nacházíme hospodu, jejíž objevení se stalo naší záchranou. Ochotný majitel Karel nás nasytí (výborný smažený kapr) a napojí (Pilsner Urquel) a před stále houstnoucím deštěm ubytuje na sále.

Večer přiváží Martina Jirku a opouští nás Ben. Zábava oproti všem prognózám (a pak že to druhý den nejde) pokračuje dlouho do noci.

Usínáme v teple a v suchu a posloucháme, jak za okny prší a prší a prší………….

Ráno opět prší, snídáme, loučíme se s Karlem a kryti pláštěnkami a deštníky jdeme na vlak do Kolínce. Vlakem přijíždíme do Sušice. V Sušici jdeme na oběd, voda v řece stoupá………Po obědě nás opouští Dan, Franta a Tomáš, kteří se vrací domů. My ostatní hledáme ubytování,  daří se na zimním stadiónu, loňská skvělá ubytovna je uzavřena. Po chvilce odpočinku vyrážíme do města, voda se vylévá s břehů a stále prší. Vystupujeme ke kapli sv. Anděla Strážce, rozhled je nevalný, zataženo déšť, řeka stoupá. Na večeři jdeme tentokráte do hotelu GABRETA, večeře je vynikající, vrchní se pochlubil, že obsluhoval i Jana Wericha. Vracíme se,  stále za deště,  na ubytovnu. Ráno konečně přestává pršet. Jdeme na snídani, nakupujeme suvenýry a vracíme se na ubytovnu pro batohy. V poledne jedeme autobusem domů.