Den osmý – sobota 26.7. 2003

Končíme v Litomyšli
Končíme v Litomyšli   Den začal opět skvělou snídaní, tentokrát byla podávána jako snídaně velká – tj. pro 6 osob (vlčata Dan, Alja, Honza a světlušky Jana, Mirka a zase Jana) u velkého stolu. Všem stolujícím jídlo v tak skvělé společnosti chutnalo a snídaně se tak stala příjemným startem do posledního dne naší akce SVĚTLO NA KONCI TUNELU.

 Doplnivší dvojice expedice Dan a Jana se rozhodli pokořit v nejkratší možné lhůtě Bílý kříž. Ihned po ukončení společné snídaně Alja s Mirkou a Honza s Janou sbalili svoje věci a nastoupeni před vozidly čekali na odstartování poslední etapy. Cíl je jasný – domů! Během snídaně se účastníci dohodli, že se cestou zpět výprava zastaví v Litomyšli a provede prohlídku tohoto starobylého města a zámku, kde v posledním desetiletí minulého století proběhlo setkání prezidentů střední Evropy.

 Podle zprávy Dana a Jany došlo při odštěpné akci „Bílý kříž“ nejen k pokoření traťového rekordu ale navíc i odražení útoků smrtelně jedovatých hadů. Podle svědectví obou došlo dvakrát k napadení expedice zcela zdivočelými zmijemi. Oba adepti „NA“ se bez problémů vypořádali hrozícím smrtelným nebezpečím a stali se tak prvními z řady našich členů, kteří čelili takovému ataku – čest jejich památce!

 Větší část expedice, obě zbývající dvojice se ve svých dopravních prostředcích přesouvaly směrem ku Praze. Vlče Honza cestou u Olomouce málem zakufrovalo, ale Jana jeho snahy odbočovat do Šumperka zmařila a obě auta dorazila po poledni do Litomyšle. Po hodinovém očekávání objednaného jídla v Litomyšlské zahradní restauraci jsme v 15.00 hod. skvěle poobědvali a proto nezbyl dostatek času na prohlídku zámku. Expedice si však se zájmem prohlédla staré protáhlé náměstí s řadou renesančních a barokních domů, kde v jednom z nichž Božena Němcová žila a v jednom doskonávala. Letmou prohlídkou zámku a jeho okolí, sochy Bedřicha Smetany, muzea a kláštera byla naše poslední zastávka v rámci letošní velmi vydařené výpravy adeptů „NA“ na severní Moravu.

 Co říci závěrem? Čtenář nechť sám posoudí, co pěkného, zajímavého a poučného lze za 1 týden prožít! Těšíme se za rok na nová dobrodružství a tímto zveme k účasti i další adepty „NA“, kteří nechtějí být jen konzumenty vyšumělých, tradičních vandrů a chtějí zažít něco zcela mimořádného.

Ať žije akce roku 2004 – „JASNÝ ŠUFLÍK“.